English | Bahasa Malaysia
Arabic | Mandarin          

SPACE
Kata Aluan Dekan
Latar Belakang
Wawasan
Objektif
Piagam Pelanggan
Peta Lokasi SPACE
Email SPACE
Email UTM
Dr Dok

Kemasukan
Senarai Fakulti
Senarai Kursus
Syarat Am Kursus
Bayaran & Yuran
Cara Membuat Permohonan

Kualiti & 5S
Dasar Kualiti
Objektif Kualiti
Sistem Pengurusan Kualiti SPACE UTM
Buletin 5S
Laman Utama / Cara-cara Membuat Permohonan
 

 

Borang Permohonan dan Prospektus boleh didapati dengan cara berikut:

 1. Melalui laman web : www.spaceutm.edu.my

 2. Datang sendiri ke :

  1. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan, UTM Skudai Johor

  2. Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan, UTM 'City Campus'Jalan Semarak Kuala Lumpur

 3. Melalui pos dengan menyertakan :

  1. Kiriman Wang/Wang Pos atas nama “SPACE UTM” bernilai RM15.00.

  2. Sampul surat beralamat sendiri berukuran 28cm x 34cm dan bersetem
  RM3.50.


 4. Syarat Kemasukan dan Keperluan Khas Program Sila rujuk Web dan Prospektus

 

Tuliskan nama program yang ingin diikuti di penjuru kiri bahagian atas sampul surat dan alamatkan kepada :

Dekan
Sekolah Pendidiakan Profesional & Pendidikan Berterusan
Universiti Teknologi Malaysia
40-50 Jalan Kebudayaan 1
Taman Universiti
81300 Skudai, Johor

 

Hubungi Kami - PortalTop